“ърси

»збрано за вас

JSN ImageShow - Joomla 1.5 extension (component, module) by JoomlaShine.com
Ќачало arrow ‘ото съвети arrow  аква е разликата между сензорите CCD и CMOS
 аква е разликата между сензорите CCD и CMOS ѕечат

—ензорите CCD (charge coupled device) и CMOS (complementary metal oxide semiconductor) представ€т две различни технологии за цифрово заснемане на картини. ¬с€ка от т€х има своите силни и слаби страни, в зависимост от приложени€та. Ќито една от двете не превъзхожда категорично другата, въпреки твърдени€та на привържениците от двата лагера.

¬ последните пет години и двете технологии се промениха доста, а прогнозите за възхода на едната или падението на другата не се оправдаха. ѕоложителното в тази борба за надмощие е подобр€ването на качествата на фотоапаратите, които използват такива сензори, и понижението на цените. » двата типа сензори изпълн€ват една и съща функци€ - превръщат светлина в електрически зар€д.

≈дин опростен начин на представ€не на сензора, използван в цифрови€ фотоапарат, е като двумерен масив от милиони миниатюрни соларни клетки, вс€ка от които преобразува светлината от малък участък от картината в електрони. CCD и CMOS устройствата използват различни технологии за изпълнение на тази задача.—ледващата стъпка е да се прочете стойността (натрупани€ зар€д) на вс€ка клетка от изображението.

¬ CCD сензора зар€дът се транспортира през цели€ чип и се чете в кра€ на масива. јналогово-цифров преобразувател превръща стойността на всеки пиксел в цифров сигнал. “ук се използва специален производствен процес за пренос на зар€да през чипа без изкрив€ване. “ова води до високо качество по отношение на прецизност и чувствителност на светлина.

«а производството на CMOS чипове се използва традиционни€т процес, по който се прав€т повечето микропроцесори. ¬ тези сензори за всеки пиксел има н€колко транзистора, които усилват сигнала. ћного от фотоните попадат върху транзисторите, вместо върху фотодиода, което намал€ва чувствителността към светлината.

—тандартни€т производствен процес за създаване на CMOS чипове обаче ги прави значително по-евтини от CCD сензорите.ќбобщено, сравнението между двете технологии изглежда така:

  • CCD сензорите създават висококачествени изображени€ с ниско ниво на шум. CMOS сензорите по принцип са по-чувствителни към шум.
  • CMOS сензорите консумират 100 пъти по-малко мощност в сравнение със CCD сензорите, които използват един процес, изискващ много енерги€.
  • CCD сензорите са в масово производство от по-отдавна, така че т€хната технологи€ е по-зр€ла. “е дават по-високо качество и повече пиксели.

CMOS технологи€та е по-млада, но бележи успехи в развитието си. ƒизайнерите на CMOS устройства полагат огромни усили€ за подобр€ване на качеството на изображението. ѕри това положение трудно може да се постави €сна лини€, ко€то да раздели приложени€та, за които едната или другата технологи€ са най-подход€щи.

CCD сензорите обикновено се използват в камери и фотоапарати, от които се изисква високо качество на изображението с много пиксели и изключителна чувствителност към светлина.CMOS сензорите традиционно имат по-ниско качество, по-ниска резолюци€ и по-малка чувствителност. “е са по-евтини и имат по-дълъг живот на батери€та. “ехнологи€та им обаче непрекъснато се подобр€ва и върви към доближаване до възможностите на CCD устройствата за определени приложени€.

 
< ѕредишен   —ледващ >
–Ш–љ—В–µ–≥—А–Є—А–∞–љ —Ж–Є—Д—А–Њ–≤ –Љ–Њ—Б—В –Љ–µ–ґ–і—Г –∞–Ї–∞–і–µ–Љ–Є—З–љ–Є—В–µ –Є –±–Є–Ј–љ–µ—Б –Њ—А–≥–∞–љ–Є–Ј–∞—Ж–Є–Є.